1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KOSGEB İÇİN DETAYLI İŞ PLANI DOLDURMAK
KOSGEB İÇİN DETAYLI İŞ PLANI DOLDURMAK

KOSGEB İÇİN DETAYLI İŞ PLANI DOLDURMAK

A+A-

KOSGEB İŞ PLANI NASIL DOLDURULUR?

1.1 Girişimci Ana Bilgiler; 7 ana bölümden oluşan iş planı 1. bölümü genel bilgilerden oluşmaktadır. 1. bölümde girişimci kısaca kendini anlatır. Kısalıktan ziyade ayrıntılı olması artı puan almanıza sebep olacaktır. Daha önce hangi işleri yaptığınız, hangi işlerden neden ayrıldığınızı yazın. Kosgeb için detaylı iş planı doldurmak. kosgeb iş planı örneği, kosgeb iş planı hazırlama, kosgeb iş planı formu, kosgeb iş planı örneği word 2020 KOSGEB Uygulamalı girişimcilik eğitimine nerede ve ne zaman katıldığınızı burada mutlaka belirtiniz. 1.2 Girişimci İş Fikri; Neden bu iş fikrini seçtiniz, nerden aklınıza geldi, KOSGEB sizi bu iş fikrinizden yola çıkarak tanır. Bu sebeple en önemli bölümlerden birisi burasıdır.

2. Bölüm Kişisel Bilgiler

Bu bölümün doldurulması basittir. Kimlik, eğitim, kurs, setifikalı eğitim programları, fuarlar bu bölümde belirtilir. Diğer nitelikleri isimli bölümde ise, hobileriniz, ilgi duyduğunuz alanlar yazılır. 2.2 Girişimci ve İşletme Ortakları; Bu kısım TC. Eğitim Bilgileri, şayet ortağınız yoksa "YOK" yazarak doldurun. Ortaklar mevcutsa sizin bilgileriniz gibi, ortaklarınızın bilgilerini de yazmalısınız. 2.3. İş Fikrini Seçme Nedeni; Bu iş fikrini neden seçtiğinizi detaylı olarak anlatın. Bu kısma swot tahlili ilave edin. Firmanın emelini yazı

KISA ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER BÖLÜMÜ

Buradaki iş planı, kısa vadede ki emelleriniz, orta vadedeki amaçlar ve uzun zaman sonraki niyetlerinizi detaylı olarak yazın. [caption id="attachment_1266" align="alignnone" width="456"]iş planı iş planı[/caption]

3. BÖLÜM PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA İŞ PLANI

İş planı bu kısımda sektörde yerinizi ve sektördeki vaziyetinizi belirtirsiniz. Firmanızın sunduğu mahsul ve hizmetleriniz, cirolarınız, pazarda nasıl bir yerinizin olduğunu tablo şeklinde belirtmelisiniz. 3.2 Pazar Profili; Pazar profilinizi bir tablo oluşturarak ilgili hanelere doldurmalısınız. Hanelerde istenen bilgileri tabloya işleyin. 3.2 Rakip Analiz Bölümü; Şirketinizin rakibi olan şahıs veya kuruluşların swot incelemesini yaparak bu kısmı doldurun. Rakipleriniz, maksatları, sizin maksatlarınız ve rakipler arasındaki şirketinizin gidişatını belirtin. 3.4 Pazarlama Satış Hedefleri; Aylık bilgilerin belirtildiği bir tablo oluşturmanız istenir. Tabloda yer alan satış niyetlerinizi tabloya işleyin. Bu tabloda sattığınız mahsullerin aylık meblağları yer almaktadır. 3.5 Sektörel Büyümeler Fırsat ve Tespitlere Ait Değerlendirmeler; Bu kısımda da swot tahlili arz edilmektedir. Yukarıyada anlatıldığı biçimde sektörle alakalı swot tahlilinin dökümünü iş tasarısını bu kısmında belirtmelisiniz. 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Ön Görüler; Şirketiniz için A Tasarıyı, B tasarıyı oluşturmanız arz edilir. Dükkanınız da olmadık vaziyetlerin alana geldiği gidişatta güç gidişatlara nasıl bir tepki vereceğinizi ölçerler. 3.7 Ürün ve Hizmet Tanımı; Maddeler halinde sattığınız tüm mahsuller, sunduğunuz tüm hizmetleri belirtin. İşyerinizde satabileceğiniz ve hali hazırda bulunan tüm hizmetler iş projesinin bu kısmına işlenmelidir. 3.8 Ürün ve Hizmet Fiyat Listesi; Sattığınız mahsullerin, verdiğiniz hizmetlerin tablo halinde maliyetlerinin belirtildiği iş planı. 3.9 Yer Seçimi; Dükkanın bulunduğu bölgenin ve hizmet sunduğu kitlenin belirtilmesinden ibarettir. Oto sanayide vasıtalarını tamir için getiren alıcılara hizmet sunduğunuz, mektebe yakın olmanız sebebiyle mahsul satabilmeniz, ulusun sıkça uğradığı çarşı bölgesinde satış yapabilmeniz gibi gidişatları anlatarak, iş projenizde şirketiniz için neden bu işyerini seçtiğinizin anlatılmasından ibarettir. 3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları; Reklam ve tanıtım faaliyetleri bölümüdür. Sosyal meyda hesaplarınızdan tutunda bilboardlara verdiğiniz reklamlar, el broşürleri tanıtım amacıyla yapılan tüm faaliyetler bu bölüme işlenmektedir. 3.11 Ürün ve Hizmet Tanım Planı;Hangi saatlerde satış yaptığınız, müşteriye ne zaman ulaştığınız tanım planında yer almaktadır.

4. Üretim Planı Bölümü

KOSGEB Nace kodu 4-1 bölümüne işlenir. 4.2 Bölümüne müşteriler hizmet sürecine dahil olduğu ve ayrıldığı süreç belirtilir. Ürünün imalatı, taşıma safhası, müşterilere ne zaman sunulduğu gibi bilgiler yer alır. 4.3 İş Akış Şeması; Şema halinde işletmenin iş akışı doldurulur. Buradaki asıl amaç projenizi şemalaştırmanız ve şema halinde sunabilmenizden ibarettir. 4.4 Ürünlerin veya Hizmetin Sunum Teknikleri, Spefikasyonlar ve Standartlar Hizmetinizin özel bir yasayı mevcut ise bu kısımda belirtilir. İş güvenliği, işsağlığı, legal mevzuatlar, tertip etmeler bu kısımda belirtilir. Misalin bir restoran açan teşebbüsçünün besin standartlarına uygun mahsuller hazırladığını veya bir paklik firmasının iş güvenliği yasayı çerçevesinde hizmet verdiğini ve bununla alakalı aldığı evrakları belirttiği kısımdır. Yine bu hukuki gereksinimler 4.5. bölümde de belirtilmektedir. İzin belgelerinin ve ruhsatların isimleri yazılır.

5.1 Organizasyon Şeması

Bu bölümde organizasyon ait bir şema oluşturulur.

5.2 Çalışan Personelin Görev Ve Sorumlulukları

Müdürün görevi nedir? Vardiya amiri ne iş yapar, reklamcının sorumlulukları nelerdir, her personelin hangi işi yaptığı, neden sorumlu olduğu ve ayrıntıları belirtilmektedir.

5.3. Görev Tanımlarına Alınacak Personeller

Bu kısımda şayet misyon tasvirine uygun olmak kaydıyla iş yerinize alınacak personeli veya personeller var ise belirtmelisiniz. Mutfak kısmına şef, ambalajlama kısmına işi iyi öğrenen ambalajlamacı vs. doldurulur. 6. Bölüm Finansal Maliyetler ve Bütçe bölümüdür. Bu kısmı doldurmak için muhasebecinizden takviye alabilirsiniz. 6.1 Başlangıç Maliyeti ve Diğer Başlangıç Giderleri; Bu kısımda firmaya alınan tüm mahsullerin seri nuamraları ile beraber maliyetleri yazılmalıdır. Seri numarası yazmaya ehemmiyet gösterin, artı puan kazandırdığı söylenmektedir. 6.2 İşletme Giderleri; Senelik oranla şirketin giderleri doldurumalıdır. Bunlar sene olarak belirtilmesi artı puan getirir. 1. sene, 2 sene, 3 sene her sene yapacağınız giderler ve tüketmeleri belirtin. Her seneye ait bildirdiğiniz meblağ belli bir % seviyesinde arttırım yapın.

6.3 Nakit Projeksiyonları

Bu bölümde de Yatırım kredisi, Özkaynak, Sabit Yatırım Toplamı, Kredi Faiz ödeme miktarları gibi unsurların yer aldığı bir tablo oluşturulur.

6.4 Üretim Satış Hedefleri Bölümünün Doldurulması;

  Ürünlerin satışından elde ettiğiniz gelirler, diğer hizmet veya işletme faaliyetleri sonucunda kazanımlar, 5 yıllık bölümler halinde belirtilmelidir. Son hanede işletmenin gelirleri ve giderleri olmalıdır.

6.5 Kâr'a Geçiş Noktası

Firmanın hasılatı ve giderleri hesaplandığında ne zaman kâra geçtiğinizin yazıldığı kısımdır. 10 kalemin 5 tanesinin satışından sonra kırtasiye dükkanı parak azanmaya başlıyor ise, 5 kalemin satışı şirket giderlerini ve alış maliyetini karşılıyor ise 5 kalem satışından sonra kâr etmeye başladığınız veya dükkanınıza yemek yiyen 20. alıcıdan sonrasının sizi kâr ettirdiğini belirtebilirsiniz.

6.6 Öz Kaynaklardan veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman

Dayanağın nereden geldiği, krediler, Devletten alacağınız yardımlar yer almaktadır. Para lüzumu, Başlangıç anaparası, paraya gereksiniminiz ve dayanağın geldiği ana kaynaklar söylenir. Bu kısımdaki bilgilerin 1.2 kısmına ilave edilmesi de nasihat edilmektedir.

7. Bölüm KOSGEB'den Talep Edilen Destekler

Bu bölümde girişimci destek programında belirtilen iş planı destek bölümleri doldurulmaktadır. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler linkinde yer almakta olan işletme kuruluş desteği vb. bilgileri içerir.
Etiketler : ,