1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 2020 Yılı Kobiler İçin Yeni Düzenleme
2020 Yılı Kobiler İçin Yeni Düzenleme

2020 Yılı Kobiler İçin Yeni Düzenleme

A+A-

Kobi'ler İçin Yeni Paket

Ekonomimizde mühim bir yeri olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere bankalar, devlet kuruluşları ve değişik finansal kuruluşlar detaylı destekler vermeye devam etmektedir. Bu desteklerden faydalanmak isteyen işletmeler KOBİ sınıfına girip girmediklerini merak etmektedirler. Kobiler gerçek ve tüzel şahıs olarak faaliyetlerine devam ederler. Peki Kobi olmanın ve bu teşviklerden faydalanabilmenin ön şartı nedir? (Kobiler için 5 milyar bütçe ayrıldı.)

Kobi'ler İçin Yeni Kredi Paketi

9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kobiler Tanımı ve Sınıflandırılması ile alakalı çıkarılan yönetmelik dahilinde Kobi olabilmek amacıyla şu bilgilere sahip olmanız gerekiyordu; Yıllık çalıştırdığınız eleman adedinin 250‘ nin altında olması Hasılatınızın ya da senelik satışlarınızın 40 milyon Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir. Hem de 2005 senesine ait yönetmelik Kobileri üç bölüme ayırmıştır. Bunlardan ilki mikro işletmelerdir. Mikro işletme sayılabilmeniz amacıyla da birtakım kriterler söz hususudur. Öncelik ile çalışan sayınızın senelik 10 şahıstan az olması gerekmektedir. Hem de senelik geliriniz de 1 milyon TL’ nin altında olmalıdır. Küçük işletme sayılabilmeniz amacıyla çalışan sayınızın 50 şahıstan az olması ve senelik gelirinizin de 8 milyon Türk Lirasının altında olması gerekmektedir. 3. fark ise orta büyüklükteki işletmeler olmaktadır. Bu işletme statüsüne girebilmek amacıyla çalışan sayınız 250 nin altında olmalıdır. Yıllık geliriniz ise 40 milyon TL’ nin altındaysa orta büyüklükteki işletme sınıfına girersiniz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına ya da mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in destek verdiği sektörler arasında yer alan bütün işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

Kobi'ler İçin Yeni Destek Paketi

Mikro işletme Küçük Ölçekli işletme Orta Ölçekli işletme Personel        ‹ 10               ‹ 50                             ‹ 250 Yıllık Hasılat ≤ 1 Milyon TL  ≤ 8 Milyon TL             ≤ 40 Milyon TL Toplam ≤ 1 Milyon TL         ≤ 8 Milyon TL               ≤ 40 Milyon TL Tabloda karara göre tespit edilen Kobi çeşitleri ve kriterleri gösterilmektedir. Bu karar ile alakalı değişiklik 24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 11828 karar numaralı hükümlere göre Kobilerin tanımları, fonksiyonları ve kategorilere ayrılması hususlarını sahibi olan yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. [caption id="attachment_1431" align="alignnone" width="300"]kobi 2020 düzenlemesi kobi destek 2020[/caption]

Konu İle İlgili Yapılan Değişiklikler

2005 senesinde 9617 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kobi çeşitlerinin açıkça ifade edildiğini söylemiştik. Kobiler statüsüne girebilmek amacıyla senelik hasılat ya da bilançonun 40 milyon Türk lirasını aşmaması gerekiyordu. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin 1. fıkrasının b bendinde oluşturulan değişiklik sonucunda 40 olarak yer alan ibare 125 olarak değişikliğe uğramıştır. Yani bundan sonra senelik hasılatı 125 milyon TL’ nin altında tespit edilen işletmeler Küçük ve Orta ölçekli işletmeler statüsüne girebilecek. Hem de mikro işletme sayılabilmek amacıyla senelik hasılatın 1 milyon TL’ nin altında olması lazım olur ibaresi 3 milyonun altında olması lazım olur şeklinde değiştirilmiştir. Küçük ölçekli işletme kategorisine girmek amacıyla gereken senelik hasılatın 8 milyon TL’ yi aşmaması lazım olur maddesi ise 25 milyon TL’ yi aşmaması lazım olur şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan diğer bir değişiklık 5. maddenin c bendinde olmuştur. Bu değişiklığe göre 40 ifadesi 125 milyon TL şeklinde değiştirilmiştir. Eski Hali Değişiklik İle Yıllık hasılat mikro işletme 1 milyon TL 3 milyon TL Yıllık hasılat ufak işletme 8 milyon TL 25 milyon TL Yıllık hasılat orta ölçekli işletme 40 milyon TL 125 milyon TL 2005 senesinde oluşturulan tanımda (12. madde 3. fıkra ) Beyanların alakalı kurumlara uygulanacağı ibaresi yer alıyordu. Yapılan değişiklık ile beyanlar bundan sonra yazılı olmasının yanı sıra elektronik ortamdan da kabul edilebilecektir. 9617 sayılı kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yaşanmıştır. Kurulma aşamalarını şimdilik tamamlamış ya da 1. sene hesaplarının onayı yapılmamış olan kobiler personel sayılarına göre sınıflandırılacağını aktaran ifade de geride bıraktığımız onayı yapılmamış ifadesi işletmeler ile bilançoya göre defter tutmayanlar şeklinde değişmiştir.

15. maddede oluşturulan değişiklikler sonucunda;

3. fıkra: Şayet imal edilen ürün ile alakalı varsa ibaresi ürettiği ürün ve hizmetle alakalı şeklinde değişikliğe uğramıştır.4. fıkra : Doğrudan ya da dolaylı olarak bu işletmeye bağlı bir diğer işletmenin ifadesi alakalı işletmenin bağlı işletmelerinin şeklinde değişmiştir. 5. fıkra : Eski bildirime göre bağlı tespit edilen işletmeler ile ortaklık ilişkileri öneme alınırken bundan sonra bu ortaklık bağı göz önünde bulundurulmayacaktır. 6. ve 7. fıkralar ise mülga edilmiştir.