1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Haciz İşlemi Nasıl Başlatılır?
Haciz İşlemi Nasıl Başlatılır?

Haciz İşlemi Nasıl Başlatılır?

A+A-

İnsanlar günlük işlerini ömrünün sonuna kadar her dönem para ve alış veriş işlemleri ile idame ettirmektedir. Fakat bazı dönemler para akışı kesildiğinde tatsız birçok durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumlardan biri de haciz durumudur.

Haciz Nedir?

Haciz, kişilerin bir kişiye, kurum ya da firmaya olan borçlu olması ve borcunu anlaşılan şartla dâhilinde ödememesi durumunda başlatın, kişinin sahip olduğu değerli görülebilecek eşyalarına el konulması durumudur. Haciz edilen eşyaların el konulması işlemine de icra denilmektedir. İcra yasaları uzun zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer almaktadır. Belirli aralıklar ile yasalarda değişiklik olsa da, icra işlemleri hiçbir dönemde tam olarak durdurulmamış ya da kaldırılmamıştır.

Borçlu kişinin borcundan dolayı haciz edilebilecek mallar sadece kişilerin ev içi ya da bireysel eşyalarından ibaret değildir. Haciz emri çıkarıldığında kişinin borcuna karşılık olarak, sahip olduğu kıymetli eşyalar, mücevherler, telefon tablet ya da bilgisayar gibi elektronik eşyalar ve bunların yanı sıra tapuda kişi adına kayıtlı ev, dükkân gibi taşınmazlar ve borçluya ait arabalar haciz işlemi uygulanabilecek diğer unsurlardır.

Haciz İşlemi Başlatmak İçin Hangi Durumların Oluşması Gerekir?

Haciz işleminin başlaması için kişilerin başka bir kişiye ya da kuruma olan borcunu ödememesi gibi bir durumun oluşması gerekmektedir. Borçlu kişiye haciz işlemi uygulatmak isteyen taraf, borçlunun ödeme yapmadığını net bir şekilde ispat etmelidir. Durumun ispat edilebilmesi için alacaklı tarafın elinde borçlu tarafından imzalanmış, hukuki geçerliliği olan bir sözleşme ya da senet olmalıdır.

Alacaklı taraf ödemesini alamadığına dair işlem başlatmak için gereken evraklarını, sözleşmeleri ya da senetleri alarak, İcra Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır. Dilekçe yazarak ödemesini alamadığını gerekli mercilere bildirir ve icra işlemi başlatılmış olur.

İcra işlemi borçlu tarafa direk haciz işlemi başlatılarak gitmez. Öncelikle İcra Müdürlüğü’nden kendisi adına açılmış bir icra işlemi olduğuna dair bir bildirge gönderilir ve bu bildirge borçlu kişi için bir nevi son uyarıdır. Borçlu, kendisine verilen bu son süre dâhilinde ödeme işlemini tamamlamadığı takdirde haciz işlemi başlatılır ve mal varlığına el konur. Haciz işlemi için gelen memurlar ve nakliye ekiplerinin ödemeleri dâhil olmak üzere birçok farklı maddi yükümlülük borçlu kişiye ait olmaktadır.

Etiketler : ,