1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminden 60 istek Ekonomiyi Destek Paketi
Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminden 60 istek Ekonomiyi Destek Paketi

Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminden 60 istek Ekonomiyi Destek Paketi

A+A-

Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları, TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD,TESK,TİM ve devlet kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı, Eximbank ve Ticaret Bakanlığı alınması acil 60 önlemi listeledi. Talepler arasında vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, işini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi, tüketici kredilerine ilişkin ZK (zorunlu karşılık) tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi, kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi, beyanname ve KDV ödeme sürelerinin 3 ay ertelenmesi yer alıyor. İşte tek tek ekonomiyi destek paketi içeriği.

Ekonomiyi Destek Paketi :VERGİLER 3 AY ERTELENECEK

Vergi alınında iş dünyasının temel isteği gelir, kurumlar ve Katma Değer Vergileri beyannamelerinin dolasıyla ödemelerinin 3 ay ertelenmesi. İş dünyası özellikle vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılmasını hükümetten talep ediyor. Bunun yanında  akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması da gündemde. Böylece benzin ve motorin fiyatı indirilecek. Krizden en çok etkilenen turizm ve restaurantlarda  geçici KDV indirimleri yapılması, reel sector şerketlerinde geçici vergide 2. ve 3. dönemlerin 2020’de kaldırılması planlanıyor.  Turizmde tanıtım fonu kesintisinin 1 yıl ertelenmesi
ve lojistik sektörü için en temel iktisadi kıymet olan çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması gündemde.

SGK PRİMİ HAZİNE’DEN KARŞILANSIN

Sosyal Güvenlik Kurumu için de benzer talepler sözkonusu. Turizm sektöründe  Nisan, Mayıs aylarında SGK bildirimi ve muhtasar beyanname alınmaması veya ödemeler 2021 yılına ertelenmesi  gelişmelere bağlı olarak işten çıkarmaları azaltmak amacıyla belirli bir süre SGK primleri Hazine’den karşılanması da talepler içinde göze çarpanlar.

HURDA TEŞVİĞİNE DEVAM

Devlet destekleri alanında ise lojistik sektörü için trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları ödemelerinin faizsiz taksitlendirme yapılması, havayolu şirketlerinde çalışan uçuş personelinin gelirlerinin yüzde 95’inin vergiden muaf yapılması, havayolu şirketlerinin teşvikli yatırımlarındaki kamu katkısının gelir vergisi stopajından mahsup edilmesi isteniyor.  Otomotiv sektörü için yıl sonunda biten hurda teşviğinin devam ettirilmesi de gündemde.

İŞ DÜNYASININ DA TALEP ETTİĞİ VE OLUMLU KARŞILANAN 60 MADDELİK ÖNLEMLER

Ekonomiyi destek paketi kapsamında iş dünyasının talep ettiği 60 madde:

1-Turizm ile ilgili sektörlere bankalardan ve finans kuruluşlarından finansman sağlanmasına yönelik düzenlemeler (yeni finansman veya taksit öteleme gibi) yapılması.

2-Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin faizlerinin düşürülmesi, taksitlerinin 1 yıl süre ile ertelenmesi.

3-Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe iştigal eden firmalara en az 3 ay süresince vergi, sosyal güvenlik primleri, kredilerin ödenmesi hususunda kendilerine erteleme imkanı verilmesi  ve ilave finansman imkanları sağlanması.

4-Kredi imkânları artırılması, vadelerinin ve geri ödeme sürelerinin uzatılması ve faizlerin aşağı çekilmesi (KGF kapsamında faizsiz kredi sağlanması, TL bazında uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri kullandırılması, T. Eximbank)

5-Ticari bankalara tanınan reeskont kredi limitlerinin artırılması.

6--Reeskont kredilerinin vadesinin 3 yıla çıkarılması, mevcut durumda reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadelerinin uzatılması, reeskont kredisi kullanan firmaların ihracat taahhüt kapatma  süresinin iki yıldan üç yıla çıkarılması ve taahhüt kapatamama ceza faizinin indirilmesi, TL cinsi Reeskont kredi imkânının sağlanması,  Türk Eximbank’ın kendi kaynağından kullandırılan kredilerin vadesinin ilave ihracat taahhüt oluşturmadan bir yıl uzatılması, ihracat taahhüt kapatmama cezalarında indirime gidilmesi.

7-Kredilerini vadelerinde ödeyemeyen firmalarımızın kısa süreli vade uzatımı veya orta uzun vadeli yapılandırma talepleri gerektiği şekilde karşılanmaya devam edilmesi. Talep edilmesi durumunda ödemesiz dönem verilerek kredilerin nihai vadesi uzatılabilmesi.

İhracat Taahhüt Cezası İndirimi

8-Eximbank tarafından uygulanan ihracat taahhüt cezası oranlarında indirime gidilmesi uygun olacaktır. İhracat taahhüt cezası oranlarının yüksek oluşu en fazla ilave teminat temini konusunda müşteriler için sorun oluşturmaktadır.

9-İstisnalardan yararlandırılarak kullandırılan kısa vadeli kredilerde ihracat taahhüt süresi teşvik mevzuatı ile 2 yıl olarak belirlenmiş olup 2 yıllık süre içinde ihracat taahhüdünün % 50 oranında kapatılması durumunda 6 ay ek süre verilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli kredilerde mücbir sebep sayılan hallerde ek süreler verilebilmektedir.
İhracat taahhüt sürelerinin düzenlemesi ve mücbir sebep koşullarının belirlenerek uygulamaya alınmasının sağlanması Ticaret Bakanlığımızın görev/yetki alanındadır. Taahhüt kapatma sürelerinin uzatılması (mevcut durumun mücbir sebep sayılması) konusunda sektör kuruluşları görüşülerek değerlendirme yapıldıktan sonra Bakanlık nezdinde girişimde bulunularak taahhüt kapatma süreleri için ilave süre uzatımı talep edilebilir.

İhracat Taahhüt Kapatmama Cezalarında Oranın İndirilmesi

10-TCMB tarafından uygulanan ihracat taahhüt kapatmama cezalarında oran (LİBOR/EURİBOR+3) yüksek olup söz konusu ceza oranının indirilmesi gerekmektedir.

11-Bankacılık sistemi bulunmayan/gelişmemiş ülkelere yapılan ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi için yapılan düzenlemenin kapsamının, ülkemizin geleneksel ticari partnerleri (Rusya, Azerbaycan, BDT Coğrafyası, Kuzey Afrika vb.) dikkate alınarak genişletilmesi.

12-Yurtdışındaki alıcıların Türk ürünlerini tercih etmesi için ilave kredi imkânları sağlanması (Türk EXIMBANK Alıcı Kredisi vb.)

13-Döviz cinsi borçlar için kurların sabitlenmesi, vade uzatımı ya da faiz indirimi gibi önlemler alınması.

14-Esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden sıfır faizli kredi kullandırılabilmesi, temerrüde düşen borçlar için sürenin 60 aya çıkarılması.

15-Kullandığı kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının, borçların ödenmesi kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Kredi Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi.

16-Şirketlerin sürdürülebilirliliğini sağlamak için şirketlerin özkaynaklarının kuvvetlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması.

17-Sorun yaşayan ihracatçılar için Eximbank kredi desteğinin ve sigorta limitlerinin artırılması, Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulması yoluyla nakit akışında sıkıntı yaşayan firmalara destek verilmesi. Likidite kaynaklarına erişim ihtiyacının artması durumunda yurtdışı kredilerde kkdf teşviği, piyasada likidite endişesine karşı TCMB ve ilgili kurumların TL için devrede olması.

18-Özellikle ilk etkilenecek sektörlerden Turizm ve gıda hariç perakende, AVM’ler gibi (gıda perakendeciliğinde büyük bir sorun beklenmemektedir) özellikli sektörlere özel teşvikler getirilmesi.

19-Tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi,

20-İşini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi.

20-Tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi.

21-İş dünyasının yaşayacağı muhtemel nakit krizinin önlenmesi için, piyasanın nakit döngüsüne etki edecek kamu borçlarının ve özellikle emek yoğun işlerin hak ediş bedellerinin zamanında ödenmesinin sağlanması.

22-Önümüzdeki 6 ay içinde yaşanması muhtemel ara mamul ve ikame ürünü krizini hafifletecek potansiyele sahip Kobileri rahatlatmaya yönelik olarak KOSGEB destekleri artırılmalı ve bu kredilere erişim kolaylaştırılması

23-Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi.

24-Üretimde istihdamın %73’ünü sağlayan KOBİ’lere yönelik, depreme dayanıklı Orta ölçekli sanayi bölgeleri yapılmasına, kamu ve katılım bankaları tarafından 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli düşük maliyetli destek sağlanmalı.

VERGİLERLE İLGİLİ TALEPLER

25-Gelir İdaresi mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini (elektronik uygulamalar) uzaktan erişim yoluyla yerine getirmelerini teşvik edebilir. Vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz beyan, bildirim ve ödeme gibi vergisel işlemlerini vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmaksızın internetin olduğu her yerden İnteraktif Vergi Dairesi ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilirler. Bu konu kamu spotlarıyla duyurulabilir.

26-Konaklama vergisi 2021 yılına ertelenmesi (yaklaşık maliyeti 400-500 milyon)

27-Salgından en çok etkilenen sektörler olan turizm ve lojistik sektörlerinin vb.
- Beyanname süreleri 3 ay ertelenmesi veya
- Beyannameler zamanında alınıp ödeme süreleri 3 ay ertelenmesi

28-Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi

29-2020 Mayıs ayında verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesi

30-Her ay verilmesi gereken aylık prim ve muhtasar beyannamelerinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

31-Katma değer vergisi beyannamesi ile BA-BS formlarının verilme süresinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

32-Geri kazanım katılım payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay süre ile uzatılması.

33-Turizm payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay uzatılması.

34-Söz konusu beyannameler neticesinde ortaya çıkan vergiler ile Emlak Vergisi 1. Taksitinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

35-Akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması.

36-Vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılması.

37-Bekleyen KDV iadelerinin ödemelerinin daha fazla geciktirilmeksizin yapılması.

38-- Başta yürütülmekte olan geniş kapsamlı vergi denetimleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli olarak yürütülen, fiziki ortamda çalışma ve toplantı gerektiren aciliyeti bulunmayan denetimlerin gündemden çıkarılması önerilmektedir.
- Vergi incelemelerinin kaldırılması ve/veya ertelenmesi, incelemeler devam edecek ise inceleme süreçlerinin resmi dairelerde (şirketlere gelmeden uzaktan) sürdürülmesi, incelemelerin mevcut bilgi ve belge ile yönetilmesi.

KDV İNDİRİMİ TALEBİ

39-- Etkilenen sektörlerde (turizm, lokanta vb.) geçici KDV indirimleri yapılması
- Finansal olmayan şirketlerde geçici vergide 2. ve 3. dönemlerin 2020’de kaldırılması
- Turizmde tanıtım fonu kesintisinin 1 yıl ertelenmesi
- Lojistik sektörü için en temel iktisadi kıymet olan çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması.

40- Dijital Hizmet Vergisi’nin yüzde 1’e çekilmesi ve dijital reklam stopajının dijital reklam sağlayıcılarından alınması

41-Lojistik sektöründe köprü ve otoyol kaçak/ihlalli geçişlerde; 4 kat ceza ve geç ödeme faizlerinin silinmesi ve sadece anapara ödemesinin yapılması talep edilmektedir. Ayrıca ticari araç yatırımı yapan firmalara teşvik sağlanmalı; TIR, Çekici/Römorklarda ÖTV kaldırılmalı, KDV %1 üzerinden alınması.

42-Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar hammadde ve ara mamul gümrük vergilerinde indirim sağlanması.

SGK PAYLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİ

43-Turizm sektöründe Nisan, Mayıs aylarında SGK bildirimi ve muhtasar beyanname alınmaması veya ödemeler 2021 yılına ertelenmesi ( Ötelenmesi muhtemel SGK primi aylık yaklaşık 350 milyon TL, vergi tutarı ise yaklaşık 130 milyon TL) (İstihdamın sürekliliği bakımından önemlidir)

44-Gelişmelere bağlı olarak işten çıkarmaları azaltmak amacıyla belirli bir süre SGK primleri Hazine’den karşılanması.

45-Sigorta prim desteklerinin sağlanması (indirim),ödemelerde kolaylık sağlanması (Ödeme süresinin uzatılması, Emek yoğun sektörler, İstihdamı devamın devamı için önemli)

46-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Başvuru Koşullarının Esnetilmesi Ve Başvuru Onay Sürecinin Kısaltılması
-Sosyal Güvenlik Primleri’nin Ertelenmesi
-İstihdam Teşvikleri
-Uzaktan çalışma ile ilgili ikincil mevzuatın ivedilikle yayınlanması ya da salgın dönemi için uzaktan çalışma modelinde işverenlerin üzerindeki yasal riskleri (İSG, vb.) azaltacak geçici düzenlemelerin yapılması.
-Hızlı aksiyon alınarak salgının yayılmasının önüne etkin bir şekilde geçilebilmesi için ateş ölçümü, öksürük ve solunum zorluğu ile ilgili verilerin hassas nitelikli kişisel veri kapsamından geçici olarak çıkarılması.

47- Korona virüsünden etkilenen ve istihdam fazlalığı oluşan işletmelere SGK prim teşviki verilmelidir.
- Başta turizm ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve virüs salgınından olumsuz etkilenen firmaların vergi ve SGK ödemelerinde, faiz ya da ceza uygulanmaksızın en az 3 aylık erteleme ve sonrasında faizsiz olarak eşit taksitler halinde bir yıla bölünerek ödemelerin yapılması.

Ekonomiyi Destek Paketi: DEVLET DESTEKLERİ İLE İLGİLİ

48-Devlet destekleri (İhracat Destekleri) ödeme sürelerinin kısaltılması

49-Yeni destekler/teşvikler sağlanması (örneğin navlun desteği, hurda teşviği – Otomotiv sektörü)

50-Asgari ücret teşvikinin artırılması

51-Kadın emeğini değerlendiren ve ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020 yılı içerisinde kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini desteklemek için ekonomiyi destek paketi içerisinde yer alması gereken halihazırda faal olan her bir kooperatife ortalama 50.000 TL hibe verileceği düşünülerek toplam 15.000.000 TL bütçe ayrılması

52--  Lojistik sektörü için trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları ödemelerinin faizsiz taksitlendirme yapılması
- Havayolu şirketlerinde çalışan uçuş personelinin gelirlerinin %95’inin vergiden muaf yapılması (halihazırda oran %70)
- Havayolu şirketlerinin teşvikli yatırımlarındaki kamu katkısının gelir vergisi stopajından mahsup edilmesi
- Otomotiv sektörü için yıl sonunda biten hurda teşviğinindevam ettirilmesi
- Dünya uygulamalarına paralele olarak kamu alacaklarının ertelenmesi ve likidite sağlayacak diğer desteklerin artırılması
- En çok hasar alması beklenen sektörlerin veya %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin SGK, prim ve kredi ödemelerinin belirli bir süre ertelenmesi

53- %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin kredi yapılandırmalarının makul faiz oranlarıyla ve ücretlerle yapılması
- Çalışanlarının %15’i işe gelemeyen firmalara hibe/kredi desteği sağlanması
- Cirosu %15’in üzerinde düşen şirketlere hibe/kredi desteği sağlanması

KAMUDAN EK DESTEKLER

54-Sağlık hizmetlerine bütçeden ilave aktarımlar yapılması

55-KOBİ’lerin talep azalması nedeniyle likidite ihtiyaçlarının karşılanması için kredi garanti fonunda artış sağlanabilir.

56- TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa kapsamında 25 Milyar TL’lik desteğin 35 Milyar TL’ye çıkarılması önerisinin 50 Milyar TL olarak revize edilmesi
- %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin öncelikli kullanacağı 100 milyar TL üzerinde yeni KGF kefalet limiti tahsis edilmesi
- Kredi yapılandırmalarında alınan %1 yapılandırma komisyonun alınmaması
- Yeni kefalet kullandırımlarındabir defaya mahsus alınan %1,5 oranındaki komisyonun %0,5’e düşürülmesi
- İşletme ve yatırım kredilerinde yapılandırma durumunda sağlanan ilave 1 yıl ödemesiz dönem süresinin 3 yıla çıkarılması
- KOBİ üst limitinin 25 Milyon TL’den 40 Milyon TL’ye, KOBİ dışı işletmeler için belirlenen 200 Milyon TL limitin 300 Milyon TL’ye çıkarılması
- Hazine garantisi olmayan kredilerin (turizm sektörü gibi dönemsel etkilerin yoğun olduğu sektörler) Hazine garantisi altına alınması.

Finansal Raporlama Takviminde Erteleme

57--Halka açık şirketler için 2019/1. Çeyrek finansal raporlama takviminin en az 15 gün ötelenmesi
Gerekli ön çalışmaların yürütülemeyeceği dikkate alınarak, halka açık şirketlerin mevcutta nisan sonuna denk gelen 2019 1. Çeyrek finansal raporlama takviminin en az 15 gün ötelenmesi.
- Yakın zamanlı diğer raporlama / bildirim yükümlülüklerinin ötelenmesi TCMB bildirimleri ve türev ürünlerle ilgili MKK’nin E-vedo platform girişleri gibi bildirimlerin, özellikle yeni gelen ve hazırlık gerektiren kısımlarının ötelenmesi Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) İle İlgili beyan sürecinde net olmayan konuların dikkate alınarak beyanname verme süresinin ertelenmesi.
- e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv, e-smm, e-dekont gibi uygulamaların tek başına yeterli görülmesi, ayrıca ıslak imzalı hallerinin istenmemesi
- Kamu ihaleleri varsa bunların teminat mektubu talepleri dahil ertelenmesi
- İhracat bedellerinin yurt içine getirilmesi ile ilgili sürelerde uzatma yapılması İhraç pazarlarındaki müşterilerin de olumsuz  tkilenmesi nedeni ile ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi ile ilgili sürelerde uzatma yapılması

58-Devletten kiralanan otellerin irtifak hakkı ödemelerine kolaylık gösterilmesi.

59-Çin’den ithal edilmek zorunda olan ara malların Türkiye’de üretilmesi için ilave destekler verilmesi.

60-Cumhurbaşkanlığına bağlı Gıda Komitesinin temel ürünlerle (un, yağ, şeker, makarna, buğday, bulgur, süt, et, yumurta) ilgili liste hazırlaması ve bunlarla ilgili referans fiyat uygulamasına gitmesi gerekmektedir.